Statik CLP
Statik CLP
Statik CLP
Statik CLP
Statik CLP
Statik CLP

  MARMARAY STATİK CLP

                 Yolcu trafiğinin yoğun olduğu metro koridorlarında yolcuların göz hizasında konumlandırılan Statik CLP

reklam üniteleri markalar için yüksek görünürlük imkanı tanır.  


 

 

 

PANOFFECT BU HAFTA PANOFFECT BU HAFTA